Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Ceník

hodinová sazba: 25,–EU

Celková odměna se vypočte jako násobek hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování služeb příslušnému klientovi.

 

úkonová sazba: od 100,–EU

odměna je účtována za každý úkon