Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Ztráta zaměstnání

Nařízení říká, že stát, ve kterém má osoba trvalé bydliště, je odpovědný za poskytování plnění dávek v nezaměstnanosti. A však v úvahu jsou brány doby pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v jiném členském státě EU podle jeho právních předpisů.Podle toho se poté vypočítá rozsah plnění.

Informace poskytují místní úřady práce.

Adresy naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/local

Aby vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti v České republice, musíte mít odpracováno 12 měsíců za předešlé 3 roky.

K prokázání dob pojištění v Německu potřebujete potvrzení U1 (v Německu PD U1). Žádosti ke stažení na internetové stránce Spolkového úřadu práce (BA) na www.arbeitsagentur.de > Formulare für Bürgerinnen und Bürger > Arbeitslosengeld International.

Zaměstnanci se musí nejpozději 3 měsíce před ukončením pracovního poměru nahlásit na pracovním úřadu v Německu jako práci hledající, aby nebyli podrobeni žádné blokační lhůtě.

Postižení musí co nejdříve, nejpozději však první den po ztrátě zaměstnání, osobně ohlásit ztrátu zaměstnání na pracovním úřadě v místě bydliště a požádat o podporu v nezaměstnanosti. Registrace musí být provedena osobně. Vezměte si s sebou doklad totožnosti, doklad o posledním zaměstnání a potvrzení o vzdělání.