Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Pracovní právo

Od 1. května platí 2011 neomezený volný pohyb českých pracovníků v Německu. Stejná práva a výhody jako občané Německa

Všeobecné:

• Pracovní smlouva:
   – Název a jméno a adresa zaměstnavatele a      zaměstnance
   – Místo výkonu práce
   – Délka a trvání
   – Vykonávaná činnost
• Odměna za práci:
  – výše a složení, včetně příplatků, odměn, prémií a zvláštních
     plateb, s uvedením splatnosti
• Pracovní doba
• Délka dovolené za kalendářní rok
• Kompenzace dodatečně vznikajících nákladů:
  cestovní náhrady, ubytování, stěhovací náklady
• Právo, kterým se smlouva řídí


Mzda:

Od 1.1.2017 byla minimální mzda v Německu nastavena na 8,84 Eura/hodina.

Novela se týká všech zaměstnanců pracujících v Německu, včetně zaměstnanců u pracovních agentur.

Platné specifické odvětví minimální mzdy:

  • Odpadové hospodářství
  • Stavebnictví – hlavní stavební výroba
  • Obory související se stavebnictvím – vedlejší stavební výroba: pokrývačská řemesla, malířská a lakýrnická řemesla, elektrotechnická řemesla
  • Speciální hornické práce v černouhelných dolech
  • Úklid a čištění budov
  • Prádelní služby poskytované zákazníkům provozujícím objekty – Sociální péče
  • Bezpečnostní služby a ostraha

V těchto odvětvích máte nárok na stejnou minimální mzdu jako tuzemští zaměstnanci.

• Pracovní doba 8 hodin za pracovní den
  Denní pracovní doba však může být prodloužena na 10 hodin, pokud ve vyrovnávacím období 6-ti měsíců průměrná délka pracovní doby nepřekročí 8 hodin.
• Přestávky: nejpozději po 6-ti hodinách nepřetržité práce
   Při denní pracovní době v rozmezí mezi 6–9 hodin mají zaměstnanci nárok na přestávku v práci v trvání 30-ti minut denně. Při delší pracovní době tento nárok činní 45 minut. Tato přestávka může být rozdělena, ale každá její část musí činit nejméně 15 minut. Přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby.

 

Druhy pojištění:

Zdravotní pojištění: toto pojištění se vztahuje na pravidelné návštěvy u lékaře, léky, zubní péče a náklady na pobyt v nemocnici. Sociální pojištění: jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákoma pojišten. -pojištění v době nezaměstnanosti -pojištění v době nemoci -důchodové pojištění -úrazové pojištění K těmto druhům pojištění vás zaměstnavatel přihlašuje automaticky při nástupu do zaměstnání.

 

Pracovní neschopnost, úraz:

– V případě neschopnosti či úrazu mají zaměstnanci nárok na stejnou zdravotní péči jako tuzemci.

  • Budou vám vyplaceny dávky za ušlou mzdu. Prvních 6 týdnů hradí ušlou mzdu v plné výši zamestnavatel.

 

Pojištění rodinných příslušníků:

Pokud rodinní příslušníci, kteří zaměstnance doprovázejí, nejsou sami výdělečně činní a v česku se na ně vztahuje pojištění rodinných příslušníků, mají nárok na stejnou péči.


Dovolená:

Nárok na placenou dovolenou činní nejméně 24 pracovních dnů za kalendářní rok při 6-ti denním pracovním týdnu a 20 pracovních dnů při 5-ti denní pracovním týdnu Teprve ale po 6-ti měsíčním trvání zaměstnaneckého vztahu. Nevyčerpanou dovolenou si můžete vybrat v prvním čtvrtletí následujícího roku. Další a jiné nároky týkající se dovolené mohou být sjednány individuálně v pracovní smlouvě.

 

Výpověď:

Aby mohl být předčasně ukončen pracovní poměr se zaměstnancem, je vždy potřebný kvalifikovaný důvod. – Uplynuti zkušební doby – Záleží na druhu práce a smlouvy

 

Nároky a práva v těhotenství:

Těhotné ženy mají podle německé legislativy právo na zvláštní ochranu: – Ochrana před výpovědí – Ochrana před fyzickým přetížením – Zákaz práce v noci – Lékařem nařízenou možnost omezení objemu práce až po uvolnění ze zaměstnání
Jakmile se zaměstnankyně dozví o svém těhotenství, měla by tuto skutečnost sdělit svému zaměstnavateli. Nelze ji k tomu nutit, ale v opačném případě by se tím vzdala ochrany, na níž má nárok.