Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Rodinné dávky

Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám může být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, neposlala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi včas. Proto se musí žádost o dávky podat ve stanovené době v každém státě EU.

Oba rodiče mají nárok na rodinné dávky ve více než jedné zemi. Pokud jste rozvedení a váš bývalý manžel či manželka pobírá dávky, ale nevyužívá je k zaopatření dítěte, můžete požádat příslušné orgány v zemi, kde vaše děti bydli, o vyplácení dávek přímo vám, neboť rodinu vlastně živíte vy.

Při zaměstnání nebo pobírání důchodu máte nárok na dorovnání, neboť v Německu jsou rodinné dávky vyšší.

DRUHY DÁVEK:

Přídavky na dítě

Přídavek na dítě je částka vyplacena ve výši 192 EUR na první dvě děti, 198 EUR na třetí dítě a 225 EUR na čtvrté a každé další dítě.

Rodičovské příspěvky

Rodiče mohou pobírat rodičovský příspěvek po dobu nejméně 2 měsíců a nejvíce po dobu 12 měsíců. V zásadě mají oba rodiče společný nárok na celkem 12 měsíčních plateb přiznávaných za každý měsíc věku dítěte. Maji nárok na dvě další měsíční platby, pokud oba rodiče využívají rodičovský příspěvek a jejich příjem z výdělečné činnosti je nejméně na 2 měsíce snížen.

Rodiče samoživitele mohou pobírat rodičovský příspěvek jako náhradu příjmu po max. dobu 14ti měsíců. Rodičovský příspěvek v zásadě nahrazuje 67 % upraveného čistého příjmu. U osob s čistým příjmem nad 1200 EUR před zdaněním se sazba náhrady příjmu postupně snižuje na 65 %. U osob s nízkým příjmem se sazba náhrady přijmu navyšuje na 100 %.

V absolutním vyjádřeni činí rodičovský příspěvek nejméně 300 EUR (bez ohledu na příjem) a nejvýše 1800 EUR za měsíc. Rodiny s vice malými dětmi pobírají příplatek na sourozence do výše 10 % rodičovského příspěvku, na který mají nárok, což odpovídá částce nejméně 75 EUR měsíčně.