Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Dávky sociálního zabezpečení

Příspěvky na sociální zabezpečení platíte v zemi, kde pracujete:

 •  Zdravotní péče 
 •  Nezaměstnanost
 •  Důchody                                                       
 •  Rodinné dávky
 •  Dávky v nemoci
 •  Mateřská a otcovská dovolená
 •  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchod
 •  Pojištění pracovního úrazu a nemoci z povolání
 •  Pohřebné
 •  Předčasný důchod
 •  Parkovací karty pro tělesně postižené
 •  Úhrada školného pro děti                                  zaměstnanců                        

Zdravotní péče

Nárok na zdravotní péči máte na jeden rok v každém státu

Dávky v nezaměstnanosti

O dávky v nezaměstnanosti můžete žádat pouze v jedné zemi. Výše dávek záleží na odpracované době i v zahraničí.

Sociální zabezpečení / Dávky sociální pomoci

Každá osoba, která není schopna zajistit svou existenci vlastními prostředky, a to finančními (příjmy nebo majetkem) či fyzickými (schopnosti vykonávat výdělečnou činnost), nebo za pomoci třetí osoby, může nárokovat sociální pomoc, jestliže má v současnosti bydliště v Německu.

Dávky poskytované v rámci běžných požadavků:

 • pro hlavu domácnosti a pro samostatně žijící osobu: 396 EUR
 • jestliže spolu žijí manželé nebo druh a družka: 337 EUR
 • pro dospělou osobu, která nežije ve vlastni domácnosti, ani ve společné domácnosti jako manžel/ka, partner/ka: 299 EUR
 • pro členy v domácnosti mladší 6-ti let: 219 EUR
 • pro členy v domácnosti mezi 6 a 14-ti lety: 251 EUR