Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Daňové poradenství

Daňové přiznání se dělí na dva druhy a to na omezené a neomezené. Záleží na místě bydliště.

Neomezená daňová povinnost zaměstnanců zahraniční zaměstnanci, kteří mají v Německu bydliště nebo se v Německu nepřetržitě pohybují po dobu více než 6 měsíců (183 dní), podléhají v Německu neomezené daňové povinnosti zaměstnanců. Za bydliště se považuje například byt, který je zaměstnanci k dispozici na základě nájemní smlouvy a je tímto zároveň používán.

Omezená daňová povinnost zaměstnanců – PENDLEŘI zaměstnanci, kteří jsou v Německu činní jen po přechodnou dobu, mají v Německu omezenou daňovou povinnost, pokud nemají v Německu bydliště a pokud se v Německu nezdržují déle než 6 měsíců